ای بی صدا ، ای ساز مـن               ای مطلب الآغاز مــــــن
ای هـــــمدم و هم راز مـن               زیباتریــن ، آواز مــــــن
رنــــگ وجود من ، تویـی                  سنگ سرشت جان مــــن
آغاز در جـــــــان گفتـه ای                در دل به نامت گفتــه ای
تو هست من ، من مست تو             ای دست من در دست تـو
بی تو منی همچـــــون گِلی              کزروح تو آیم وجـــــــود
جان را به نامت مـــی دهم               دل را به راهت می دهــم

خیگول


همه بدانیم یا ندانیم باورهای محدود کندده ای در وجود خود داریم. چه بسا اینها تنها دلیلی هستند که نمی گذارند به سطح بالاتری برویم . پس باورهای محدود کننده خود را به باورهای مفید تبدیل کنیم.

مثلا:

من فرمانده کشتی خود هستم و کسی بدون اجازه من نمی تواند این کشتی را غرق کند

باورهای مفید و غیر محدود کننده ابزاری هستند که به کمک آنها می توانیم باورهای محدود کننده را از سر راه بردارید.

تحت تاثیر هرچه قرار بگیریم آن را ابراز می کنیم.        ارسطو

خیگول