بعضی وقتها یه چیزهایی توی ایران مد میشه که فکر نکنم به ذهن مردم دیگه دنیا هیچ موقع نرسه ، جدیدا وقتی سوار تاکسی می شی می بینی که نوشته لطفا با موبایل خود صحبت نکنید ناراحتی پیاده شو....من نمیدونم مگه موبایل چه مشکلی برای راننده پیش میاره یا چه مشکلی برای سیستم پیشرفته دیجیتالی ماشین های ایرانی که قربونش برم بیشترشون هنوز پیکان هستند میاره ؟ امروز سوار یه تاکسی شدم نوشته بود : مسافر عزیز لطفا در تاکسی از مکالمه های عادی ؛ عاشقانه ؛ خاطرات بچگی؛ معاملات میلیاردی؛ و ... خودداری فرمایید و بیرون از تاکسی با موبایل خود پز دهید.

یکی نیست بگه آخه سیم کارت های جدید  10000 تومانی مگه پز دادنیم هست ... آخه ما یه مشکلی که داریم  اینه که تا به یه جایی رسیدیم  حالا می خواد مسول نظافت دستشویی مسجد باشه راننده تاکسی یا ریاست هر جایی سریع می خواهیم امر و نهی کنیم و ناکامی های زندگی رو اونجا تلافی کنیم .... واقعا زشته ، کی می خواهیم یکم به کارهامون فکر کنیم ....!!!!

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش        خوب اگر خوب بد اگر بد مرده دلای آدماش