با سلام

به دليل درخواست بعضی از دوستان ميخوام يه بحث از دکتر سروش در مورد زندگی شروع کنيم .

به اميد اين که بتوانيم به دنيای خود درست بنگريم.