پس کی؟

کی میخوای شروع کنی؟

منظورم همون کارهایی که هی عقبشون میندازی.

کی؟ فردا؟ شنبه؟ ترم دیگه؟ بعد فارغ التحصیلی؟ بعد ازدواج؟ بعد...

من نمی خوام بگم باید خیلی زحمت بکشی. باید خیلی کار کنی. حتی نمی خوام بگم باید هدف داشته باشی.

اصلا یه نگاه به زندگیت بنداز؟ از زندگیت از کارت از خودت راضی هستی؟

اگه هستی که هیچی.

اما اگه یه چیزی هست که باعث میشه از زندگیت اون جوری که می خوای لذت نبری فکر می کنم که باید یه تغییری تو زندگیت بدی.

من فکر نمی کنم سخت باشه یا عذاب آور. اصلا به ریاضت و سختی معتقد نیستم. بر عکس فکر میکنم خیلی هم لذت بخش باشه.

بله. اما باید اونطوری که خودمون میخوایم زندگی کنیم. باید با آزادی کامل بدون محدودیت زندگی کنیم. و این لذت بخشه. این حق ماست چون این زندگی متعلق به ماست. یادت باشه که ما فقط یک بار زندگی میکنیم.

 

اگه موافقی پس شروع کنیم. از همین حالا

اولین قدم اینه که یه کم با خودمون خلوت کنیم و ببینیم چی میخوایم؟