از عشق ما

 

از ما که گذشت...دل به او باخته ایم

تاوان غمش ، به دیده پرداخته ایم

                                         تا فارغ از این مرده ی هشیار شویم

                                         خود را، به در ِ میکده انداخته ایم

 

از ما که گذشت ؛ دست تقدیر چه می خواهد کرد؟

دیوانه ی افتاده به زنجیر ، چه می خواهد کرد؟

                                                 گر قسمت ما ، اينچنین بوده و هست . . .

                                            با این دل ِ تشنه و تن پیرچه میخواهد کرد؟

 

از ما که گذشت مجنون ز چه می باید بود؟

همه ی  عمر ، جگر خون ز چه می باید بود؟

                                             توفان شده دریای ِ دل ِ ما ، چه کنیم ؟

                                       زنده در دنیای چنین دون ،زچه می باید بود؟ 

 

از ما که گذشت ،اشک لایق نشدیم

اسطوره ی ِ خونبار ِ شقایق نشدیم

                                                  صد سال به نام عشق ، شهوت راندیم

                                                   یک لحظه به نام عمر، عاشق نشدیم

  

از ما که گذشت، کم شمار آید مـَرد

از کوره ی درد و غم ، به بار آید مـَرد

                                                             گر درد نباشد به چه می نازد مـَرد؟

                                                     گر درد نباشد به چه می ارزد مـَرد؟

/ 0 نظر / 10 بازدید