مرگ يک دوست

              وای  بارا ن وای باران    شيشه ی پنجره را باران شست

  •     از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست

           آسمان سربی رنگ می پرد مرغ نگاهم از دور

    و ندايی که به من می گويد چه کسی نقش تو را از دل من خواهد شست

               تقديم به روح جاودان دبير دوست عزيزم : آذر چراغپور

                                                                                  عسل ۶۴۱۶

/ 0 نظر / 9 بازدید