موفقیت در زندگی

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود ، برای تعلیمفنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یکقهرمان جودو بسازد استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواندفرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند.

در طول شش ماه استاد فقط رویبدن سازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد. بعد از 6 ماه خبررسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود.استاد بهکودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کارکرد.سر انجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در میان اعجاب همگان با آن تک فن همهحریفان خود را شکست دهد!

سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فنبرنده شود و سال بعد نیز در مسابقات کشوری، آن کودک یک دست موفق شد تمام حریفان رازمین بزند و به عنوان قهرمان سراسری کشورانتخاب گردد. وقتی مسابقات به پایان رسید،در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد رازپیروزی اش را پرسید. استاد گفت: "دلیلپیروزی تو این بود که اولاً به همان یک فن به خوبی مسلط بودی، ثانیاً تنها امیدتهمان یک فن بود، و سوم اینکه راه شناخته شده مقابله با این فن ، گرفتن دست چپ حریفبود که تو چنین دست نداشتی!
یاد بگیر که در زندگی ، از نقاط ضعف خود به عنواننقاط قوت خود استفاده کنی.راز موفقیت در زندگی ، داشتن امکانات نیست ، بلکه استفادهاز "بی امکانی" به عنوان نقطه قوت است."

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
نگاهی نو

خیگول عزیز منتظر بودم نیومدی چرا

ستاره

نه خيگول جان، من دانشجوي زبان ايتالي هستم.

?

HI I READ YOUR COMMENT ON negahi now about sugar.i am waiting for your next comment on it .thanks alot.

مرمر

چقدر این مطلب زیبا بود. با اجازه بنده کپی ازش گرفتم تا برای بقیه دوستان و خانواده بخونمش. مرسی. کاش همیشه یادمون بمونه گاهی نقطه ضعفهامون تبدیل می شن به نقاط قوت [قلب]