احمقانه است !

"پشت سر هر مرد موفق یک زن موفق است" ، یعنی اینکه وقتی یک زن موفق را دیدیم باید دنبال یک مرد موفقتر از اون بگردیم و یا اینکه مردها همیشه از زنها موفقترند و یا اشاره غیر مستقیم به ارتباط پشت و جلو داره !! ؟

/ 1 نظر / 11 بازدید

نه بابا منظور اینه که هر مردی که موفق هست،حتما حمایت و پشتیبانی یک زن رو با خودش داشته که تونسته به اینجا برسه!!!