زندگی

...

هیج وقت دکتر ها نفهمیدند که چرا جسیکا در لحظه تولد دست نداشت. خودش هم نمیداند
اما زندگی کردنش، آنهم بدون دست برای ما آدم ها حاوی پیامی است که میشنویم ...

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


او از همان لحظه اول بدون دست پا به دنیای ما گذاشت

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


بدون دست هم میتوان رشد کرد و بزرگ شد

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


میتوان سخت ترین کارها را انجام داد حتی آنهایی که به نظر غیر ممکن می آیند

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


نداشتن دو دست مانعی برای ورزش مورد علاقه ایجاد نمی کند

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


بدون دست هم میتوان زیبایی را تجربه کرد. و به زیبایی جنگیدن با زندگی و نقص های آشکار آن

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


برای پرواز کردن دست ها کار ساز نیست. برای پرواز بال میخواهی و جسیکا بالهایش در اراده اش است

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


زندگی و روزمرگی همچنان ادامه دارد پس چرا مبارزه نکنی؟

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


کارها و علاقه مندیهای دیگر را نیز نمی توان به فراموشی سپرد

گروه اینترنتی کیمیا|   www.iranboard.com


بدون دست هم میتوان پرواز کرد اما من که دست دارم چی؟ آیا من هم اراده آهنین و روح پرواز را دارم؟

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


او هم میتواند در برابر ناملایمات دنیا از خودش دفاع کند

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


برای آنان که در امتحان شهری بارها رد شدند تا گواهینامه گرفتند جسیکا حرف دارد که در این عکس میتوان شنید

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


شاید بتوان اینگونه هم نامه های عاشقانه نوشت

گروه اینترنتی کیمیا| www.iranboard.com


شاید بتوان با دست هایی که اصلا وجود ندارد دیگران را در آغوش گرفت و برایشان از راز های سر به مهر
تقدیر های تغییر ناپذیر سخن گفت. آری میتوان بدون دست هم دیگران را در آغوش گرفت.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سارا

خاک تو سر من[نیشخند]