تقديم به ليلا

خواهم غم دل با تو بگويم، جا نمي يابم


             اگر پيدا كنم، جايي تو را تنها نمي يابم


                          اگر پيدا كنم جايي و هم تنها تو را يابم 
                                     

                                           ز شادي دست و پا گم مي كنم خود را نمي يابم


 

/ 4 نظر / 9 بازدید
پویا

بابا ليلا ديگه کی است که تو اينقدر دوستش داری (( بابا ای ول ))

alireza

آره دقيقا ... آدم بعضی وقتا وقت کم مياره !

poya

درد دل من بود...

r.m

سلام خيلی با احساسي ولی بيشتر نيازمند احساس.