اگر روزی احساس کردی می خواهی گریه کنی

                            مرا صدا بزن

بتو قول نمی دهم که تو را بخندانم

                            اما می توانم با تو گریه کنم

اگر روزی خستگی تو را وادار به گریز کرد

                            نترس که مرا صدا کنی

قول نمی دهم که ازت بخواهم این کار را نکنی

                            اما می توانم با تو راهی شوم

اگر روزی حوصله ی گوش کردن به کسی را نداشتی

                           مرا صدا کن

قول می دهم که خیلی ساکت باشم

                         اما اگر روزی با من تماس گرفتی و ...

جوابی نیامد

              زود بیا که مرا ببینی

شاید بتو احتیاج داشته باشم

                                        تنها به تو!

/ 1 نظر / 2 بازدید
maryam

ba nazaret moafegham . hamin karo khaham kard,,,