حقارت

چی باعث میشه که یه دختر ایتالیایی بدقیافه به خودش اجازه بده که فکر کنه ایرانی ها ایتالیایی بلد نیست و بعد از اینکه ما رو دوساعت پشت تنها  پی سی کتابخونه منتظر نگه میداره و وقتی  ما مودبانه  تقاضا میکنیم که بلند شه و بزاره ما کار کنیم برمیگرده به من میگه برو در ک......رو بزار ... و من مجبور بشم بهش بگم هرزه وحشی فاشیست ............

چی باعث میشه یه دختر ایرانی  بعنوان مترجم انگلیسی چندتا ایتالیایی با یک سری ادا اطوار شبیه انتر منتر ها دربیاره تو مایه ژانگولر بازی که حال ما هم بهم خورد ....

نمیدونم این احساس حقارت از کجا ناشی میشه ....و اون  احساس نگاه از بالای این جماعت نیمچه فرنگی از کجا.................
نمیدونم .....
شما چی فکر میکنید ......
این فرنگی پرستی ما از کجا میاد .........

/ 0 نظر / 9 بازدید