تقديم به خواهر گلم

نه در حالت بمان  نه در جایت بمان 

همواره روحی مهاجر باش بسوی مبداَ  

بسوی آنجا که میتوانی انسان باشی  

بسوی آنجا که میتوانی جهاد کنی  

و بسوی آنجا که میتوانی از آنچه هستی و هستند فاصله بگیری  

واین رسالت دائمی توست

دکتر شريعتی

because i have such a complete trust in you

چرا که به تو اطمينان کامل دارم

in the past

در گذشته

i did not care how i treated people

شيوه رفتار با مردم برايم بی ارزش بود

now

حالا

i find that i have a new a sensitivity towards everyone

می بينم که نسبت به همه احساس تازه‌ای يافته ام

becuse my soft test emotionshave been awakened by you

چرا که تو لطيف ترين احساس من را برانگيخته ای

cry.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
شاهد

سلام من به روزم مثل همه شنبه ها بدو بيا پيشم منتظرم . فعلا خداحافظ

مسعود

سلام ! بخاطر اينکه مشکل بازسازی دارم .. اگه می تونی کمکم کن . بای

lili

tell my hello to your sister, and i think you must know how you treate people because it is very mind to people know what's youre idea about human and them.