تحمل

برو اي دوست برو برو اي دختر پالان محبت بر دوش

ديده بر ديده من مفكن نازت مفروش من دگرسيرم به خدا سيرم

از آن عشق دو پهلوي تو پست تف بر آن دامن پست كه تو را پروردست

كم بگو جاه تو كو مال تو كو بنده زر كهنه سگ صفتت را كو

گر مرا نيست طلا تخم طلا مردم ، زاده ي دامان شرف

هان فكندم دل از سينه برون ببرش تحفه زنزده پدرت اي سگ پدر

/ 0 نظر / 10 بازدید