رو مي كنم به هر جا ، در هر كجا تو هستي

 از ابتدا تو بودي، تا انتها تو هستي

 در جاده هاي خاكي ،آن سوي ناكجا آباد

 هر لحظه رو به روي چشمان ما تو هستي

 كشتي شكسته ماييم . اما در اين هياهو

 هم با خدا تو هستي ، هم نا خدا تو هستي

 گويي درون چشمت خورشيد لانه كرده !

 سر چشمهء تمام آيينه ها تو هستي

 در بين هر ركوع و در بين سجده هايم

 هم دلگشا تو هستي ، هم دلربا تو هستي

 امروز اگرچه دنيا در دست كافران است

 فردا سرود فتح هر ماجرا تو هستي

 او ، من ، شما و هستي مشتقّ اسم اعظم

 سر منشا تمام او ، من ، شما ، تو هستي

 شعر و غزل نوايي جز تو نمي شناسند

 پايان خوب شعر هر بينوا تو هستي

/ 1 نظر / 3 بازدید