زندگی و مفاهیم نابش

عشق

سوگ

معصومیت

جدایی

رنج

شفقت

دوستی

شکیبایی

غربت

نجات

دوستان

خدا

زندگی انتظار برای اتمام طوفان نیست

زندگی زیر باران رقصیدن است ....

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
نارزنین

عالی بود ... مثل همیشه

نعیمه

موفق باشید امیدوارم خیلی سخت نگذره راضی هستید ؟ سال نو هم مبارک