و آيا من عاشقم

 

روزگاري در جزيره اي دور افتاده تمام احساسها در كنار هم به خوبي و خوشي زندگي مي كردند .

خوشبختي ، پولداري ، عشق ، دانائي ، صبر ،غم ، ترس ... هر كدام به روش خويش مي زيستند. تا

اينكه يك روز دانائي به همه گفت: هر چه زودتر اين جزيره را ترك كنيد زيرا به زودي آب اين

جزيره را خواهد گرفت اگر بمانيد غرق مي شويد .

.

تمام احساسها با دستپاچگي قايقهاي خود را از انبارهاي خانه هاي خود بيرون آوردند وتعميرش

كردند .

همه چيز از يك طوفان بزرگ شروع شدوهوا به قدري خراب شد كه همه به سرعت سوار قايقها

شدندوپارو زنان جزيره را ترك كردند .

در اين ميان عشق هم سوار قايقش بود اما به هنگام دور شدن از جزيره متوجه حيوانات جزيره شد

كه همگي به كنار جزيره آمده بودند و وحشت را نگه داشته بودندو نمي گذاشتند كه او سوار بر

قايقش شود .

عشق به سرعت برگشت و قايقش را به همه حيوانات و وحشت زنداني شده سپرد .

آنها همگي سوار شدند و ديگر جائي براي عشق نماند.!!!!!!!

قايق رفت و عشق تنها در جزيره ماند. جزيره هر لحظه بيشتر به زير! آب ميرفت و عشق تا زير

گردن در آب فرو رفته بود .

او نمي ترسيد زيرا ترس جزيره را ترك كرده بود. فرياد زد و از همه احساسها كمك خواست .

اول كسي جوابش را نداد. در همان نزديكي قايق ثروتمندي را ديد و گفت:ثروتمندي عزيز به من

كمك كن .

ثروتمندي گفت: متاسفم قايقم پر از پول و شمش و طلاست و جائي براي تو نيست .

عشق رو به (غرور) كرد وگفت: مرا نجات مي دهي؟

غرور پاسخ داد: هرگز تو خيسي و مرا خيس ميكني .

عشق رو به غم كرد و گفت: اي دوست عزيز مرا نجات بده

اما غم گفت: متاسفم دوست خوبم من به قدري غمگينم كه ياراي كمك به تو را ندارم بلكه خودم

احتياج به كمك دارم .

در اين حين خوشگذراني وبيكاري از كنار عشق گذشتند ولي عشق هرگز از آنها كمك نخواست .

از دور شهوت را ديد و به او گفت: آيا به من كمك ميكني؟ شهوت پاسخ داد البته كه نه !!!!!!

سالها منتظر اين لحظه بودم كه تو بميري يادت هست هميشه مرا تحقير مي كردي همه مي گفتند

تو از من برتري ، از مرگت خوشحال خواهم شد .

عشق كه نمي توانست نا اميد باشد رو به سوي خداوند كردو گفت : خدايا مرا نجات بده

ناگهان صدائي از دور به گوشش رسيد كه فرياد مي زد نگران نباش تو را نجات خواهم داد.

عشق به قدري آب خورده بود كه نتوانست خود را روي آب نگه دارد و بيهوش شد .

پس از به هوش آمدن خود را در قايق دانائي يافت.

آفتاب در آسمان پديدارمي شد و دريا آرامتر شده بود. جزيره داشت آرام آرام از زير هجوم آب

بيرون مي آمد و تمام احساسها امتحانشان را پس داده بودند .


عشق برخواست به دانائي سلام كرد واز او تشكر كرد

دانائي پاسخ سلامش را داد وگفت: من شجاعتش را نداشتم كه به نجات تو بيايم شجاعت هم كه

قايقش از من دور بود نمي توانست براي نجات تو بيايد

تعجب مي كنم تو بدون من و شجاعت چطور به نجات حيوانات و وحشت رفتي؟

هميشه ميدانستم درون تو نيروئي هست كه در هيچ كدام از ما نيست. تو لايق فرماندهي تمام احساسها هستي

عشق تشكر كرد و گفت: بايد بقيه را هم پيدا كنيم و به سمت جزيره برويم ولي قبل از رفتن

مي خواهم بدانم كه چه كسي مرا نجات داد؟؟


دانائي گفت كه او زمان بود .

عشق با تعجب گفت: زمان؟؟

دانائي لبخندي زد وپاسخ داد: بله چون اين فقط زمان است كه مي تواند بزرگي و ارزش عشق را درك كند.

 

/ 8 نظر / 11 بازدید
reza

منم خيلی خوشم اومد

sahar

خيلی توپول بود ای ولا

ali reza

من فکر نکنم تا حالا عاشق شده باشم

maryam

har ghadr ke begam ziba bud kam goftam dar asl haghighate mahz bud - beravo

محمد

من دو بار عاشق شدم اولی که منو دوست نداشت واذیتم کرد دومی آنقدر دوستم داره و تا حدودی داشت اذیت میشم واذیتم کرد

یه عاشق

فکر می کنم تغربا عاشقم ولی چه عشقی حتی نمی تونم باهاش حرف بزنم تورو خدا واسم دعا کنید

حدیث

خیلی مطلب قشنگ و با معنایی بود دمت گرم . عشق مقدسه اینطور نیست که الکی بگی عاشقم .باید واقعا دوستش داشته باشی وحاضر باشی واسش بمیری تو عشق صداقت و وفاداری یادتون نره . درضمن همیشه دنبال کسی باش که اگه با بدترین لباس باشی تورو به همه نشون بده بگه این دنیای منه.موفق باشید[چشمک]