افق روشن

روزی ما دوباره کبوترهايمان را دوباره پيدا خواهيم کرد و مهربانی دست زيبايی را خواهد گرفت.

روزی مه کمترين سرود پيوسته است

و هر انسان برای انسان برادری است

روزی که ديگر درهای خانشان را نمی بندند

قفل افسانه‌ای است

و قلب بای زندگی بس است

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو برای آخرين حرف دنبال سخن نگردی.

روزی که آهنگ آخرين حرف زندگی است.

تا من به خاطر آخرين شعر رنج جستجوی قافيه نبرم.

و من آن روز را انتظار می کشم 

حتی اگر آن روز نباشم  

/ 0 نظر / 8 بازدید